Chưa được phân loại

  • Home
  • Chưa được phân loại

22 T.04

admin

Xung quanh mỗi người chúng ta là hàng ngàn, hàng tỷ vi khuẩn, nấm đang hoạt động. Mặc dù những vi khuẩn này ở thể đơn bào, nhưng chúng tồn tại ở khắp...